מודעות פרסומת

Daily Archives: 22 בנובמבר 2020

יהודים בממשל האמריקאי

מאת: אבי אהרני ויהודה קורלנסקיבשבוע הראשון שלנו ללימודי מנהל, ממשל ומשפט עסקנו בבחירות שהתקיימובמקביל בארה"ב .כיוון שאנחנו לא נפגשים, כל השיחות הפנימיות ו"שיחות המסדרון" נעשו דרךהוואטסאפ, שם גיליתי שיהודה קורלינסקי, חברנו ל"ספסל הזום", הוא חובבשל ההיסטוריה האמריקאית ושהוא עוקב באדיקות אחר בעלי תפקידים יהודייםבממשל האמריקאי ...

Read More »