Tag Archives: אבוקדו בנגב לסינים

השד הסיני כבר יצא מהבקבוק

היום הגישה תנועת אומץ לשר התחבורה את דרישתה שממשלת ישראל תחזור בה מהעסקה של מכירת הנמל בחיפה לסינים. בבקשה הם מציינים ובצדק רב את החשש שיש אצל האמריקאים למהלך זה וכותבים: "ארצות הברית, ידידת מדינת ישראל, מתנגדת בחריפות למהלך הסיני בעולם כולו וישראל בפרט. בדיוני ועדות הסנאט האמריקאי, הוצג מידע מדאיג על ...

Read More »