יהודים בממשל האמריקאי

יהודים בממשל האמריקאי

מאת: אבי אהרני ויהודה קורלנסקי

בשבוע הראשון שלנו ללימודי מנהל, ממשל ומשפט עסקנו בבחירות שהתקיימו
במקביל בארה"ב .
כיוון שאנחנו לא נפגשים, כל השיחות הפנימיות ו"שיחות המסדרון" נעשו דרך
הוואטסאפ, שם גיליתי שיהודה קורלינסקי, חברנו ל"ספסל הזום", הוא חובב
של ההיסטוריה האמריקאית ושהוא עוקב באדיקות אחר בעלי תפקידים יהודיים
בממשל האמריקאי .
לאורך מספר ימים הוא שלח לי המון מידע וחומר שעזר לי ממש לפתוח את
הראש ולהבין יותר את המנגנונים בממשל והמשטר האמריקאי .
הספרון הקצר הזה הוא מן – הסתם לא סיכום של שום שיעור, ולא משהו
שחייבים לדעת כדי לענות על איזה שאלה בבחינה; אבל הוא אוצר של ידע
כללי שמישהו משתף .
זה לא איזה מסמך אקדמאי ממצה ומלא, ובטוח שיש בו אי -דיוקים או מידע
חסר; אבל כשמישהו משתף משהו שהוא יודע הוא מאפשר לנו לדעת יותר וידע,
היה מי שאמר, זה כח .
וטיזר: בהמשך נוציא חוברת דומה על שופטי העליון היהודיים בארה"ב,
על מושלים יהודים לדורותיהם ועוד… .
תודה לפרופסור אברהם דיסקין ולקובי ברדה על ההשראה

לחוברת:

חוברת יהודים בממשל

About קובי ברדה

יועץ תקשורת,ניהול משברים, קמפיינים פוליטיים ומיתוג מאז שנת 1999. בעל משרד בר-דעה אסטרטגיה שיווקית בע"מ ובין היתר כיהן בתפקידים של: דובר עיריית נתניה וס. דובר עיריית ת"א, דובר מנהלת הליגות בכדורגל, דובר לשר הרווחה ולחברי כנסת.